jgjkl

Program 2016:

Tirsdag 8. mars

17:00 Åpning – konstituering
17:30 Trontalen
v/statsministeren
17:45 Informasjonsmøte for
partiledere/
parlamentariske ledere
18:00 Partigruppemøter -
konstituering -
forberedelser til
trontaledebatten 
19:30 Middag
20:30 Partigruppemøtene
fortsetter
21:00 Arbeidsordningskomiteen  møter
22:30 Skolen stenges for dagen

Onsdag 9. mars

09:00 Partigruppemøter
09:30 Trontaledebatt
11:30 Informasjonsmøte for
Komitéledere
11:45 Møter i fagkomiteene –
konstituering og
komitéarbeid
13:00 Lunsj
14:00 Partigruppemøter – ta
stilling til
stortingsproposisjonene
16:00 Spørretime
17:00 Komitéarbeid
18:00 Middag
19:00 Partigruppearbeid
20:00 Partilederdebatt på TV
21:00 Komitéarbeid
21:45 Arbeidsordningskomitéen møter
22:30 Skolen stenges for dagen

Torsdag 10. mars

09:00 Partigruppemøter
10:00 Plenumsdebatt /
voteringer
12:00 Lunsj
12:45 Plenumsdebatt /
voteringer
13:30 miniStortinget oppløses

 

Samarbeidspartnere

miniStortinget er et samarbeid mellom Vågsbygd vgs, Tangen vgs og Stortingets informasjonsseksjon.

 

Vågsbygd videregående skole er teknisk arrangør og har flest elever med i selve rollespillet. miniStortinget foregår i skolens lokaler i bydelen Vågsbygd vest for Kristiansand. Regjering og presidentskap er fra vertsskolen.


Elever fra medier og kommunikasjon på Tangen videregående skole har ansvaret for mediedekningen under rollespillet. Medieelevene er politiske journalister og produserer stoff om miniStortinget for sosiale medier, nettavis, papiravis og podcast (radio).


Stortingets besøks- og formidlingsseksjon er miniStortingets faglige rådgiver og samarbeidspartner. Stortingets besøks- og formidlingsseksjon er ansvarlig for informasjon om Stortinget og Stortingets arbeid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unesco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo