Logo

Program 2016:

Tirsdag 8. mars

17:00 Åpning – konstituering
17:30 Trontalen
v/statsministeren
17:45 Informasjonsmøte for
partiledere/
parlamentariske ledere
18:00 Partigruppemøter -
konstituering -
forberedelser til
trontaledebatten 
19:30 Middag
20:30 Partigruppemøtene
fortsetter
21:00 Arbeidsordningskomiteen  møter
22:30 Skolen stenges for dagen

Onsdag 9. mars

09:00 Partigruppemøter
09:30 Trontaledebatt
11:30 Informasjonsmøte for
Komitéledere
11:45 Møter i fagkomiteene –
konstituering og
komitéarbeid
13:00 Lunsj
14:00 Partigruppemøter – ta
stilling til
stortingsproposisjonene
16:00 Spørretime
17:00 Komitéarbeid
18:00 Middag
19:00 Partigruppearbeid
20:00 Partilederdebatt på TV
21:00 Komitéarbeid
21:45 Arbeidsordningskomitéen møter
22:30 Skolen stenges for dagen

Torsdag 10. mars

09:00 Partigruppemøter
10:00 Plenumsdebatt /
voteringer
12:00 Lunsj
12:45 Plenumsdebatt /
voteringer
13:30 miniStortinget oppløses

 

Regjeringen

Årets regjering

Regjeringen Hulløen 2016
 
Statsminister Anine Netland Hulløen

Anine Netland Hulløen

Statsminister

Partileder (H)

Finansminister Arta Sedefi

Arta Sedefi

Finansminister

Partileder (FrP)

Josefine Harbones

Josefine Harbones

Kunnskapsminister

Kommunal- og moderniseringsminister (H)

Miranda Selmani

Miranda Selmani

Utenriksminister /

Forsvarsminister (H)

Mina Strand Fjeldheim

Mina Strand Fjeldheim

Næringsminister /

Kulturminister

(H)

Nora Sofie Peersen

Nora Sofie Peersen

Justis- og beredskapsminister / Innvandrings- og integreringsminister / Arbeids- og sosialminister (FrP)

Julie Voie

Julie Voie

Helse- og omsorgsminister /

Klima- og miljøminister (H)

 

Sofie Berg

Sofie Berg

Olje- og energiminister/

Samferdselsminister (FrP)

Sara Ingelrud Hadland

Sara Ingelsrud Hadland

Barne- og likestillingsminister/

Landbruk- og matminister/

Fiskeriminister (FrP)

 

 

 

 

 

Unesco

 

 

 

s