Logo

Program 2016:

Tirsdag 8. mars

17:00 Åpning – konstituering
17:30 Trontalen
v/statsministeren
17:45 Informasjonsmøte for
partiledere/
parlamentariske ledere
18:00 Partigruppemøter -
konstituering -
forberedelser til
trontaledebatten 
19:30 Middag
20:30 Partigruppemøtene
fortsetter
21:00 Arbeidsordningskomiteen  møter
22:30 Skolen stenges for dagen

Onsdag 9. mars

09:00 Partigruppemøter
09:30 Trontaledebatt
11:30 Informasjonsmøte for
Komitéledere
11:45 Møter i fagkomiteene –
konstituering og
komitéarbeid
13:00 Lunsj
14:00 Partigruppemøter – ta
stilling til
stortingsproposisjonene
16:00 Spørretime
17:00 Komitéarbeid
18:00 Middag
19:00 Partigruppearbeid
20:00 Partilederdebatt på TV
21:00 Komitéarbeid
21:45 Arbeidsordningskomitéen møter
22:30 Skolen stenges for dagen

Torsdag 10. mars

09:00 Partigruppemøter
10:00 Plenumsdebatt /
voteringer
12:00 Lunsj
12:45 Plenumsdebatt /
voteringer
13:30 miniStortinget oppløses

 

Parlamentariske ledere

Den parlamentariske lederen er partigruppas leder i miniStortinget. Parlamentarisk leders oppgave er blant annet å lede partigruppemøtene. Parlamentarisk leder må også sørge for at partigruppa tar stilling til hvordan de enkelte komitémedlemmer skal forholde seg til de stortingsproposisjonene/representantforslaga som er til behandling. Parlamentarisk leder møter også i Arbeidsordningskomiteen tirsdag og onsdag kveld (se programmet for tidspunkt). I Arbeidsordningskomiteen, hvor også Presidentskapet sitter, legges planene for neste dags plenumsdebatter og voteringer. Her blir man blant annet enige om fordelingen av taletid mellom partiene. Under møtene i Arbeidsordningskomiteen vil prosjektansvarlige lærere være til stede og bistå med hjelp.

Partileder Arbeiderpartiet

Christine Elise Jensen (Tangen)

Partileder Sosialistisk Venstreparti

Guro Aasaaren (Dahlske)

Partileder Kristelig Folkeparti

Julie Tønnessen (KKG)

Partileder Venstre

Ole Jacob Teigen (Greveskogen)

Partileder Senterpartiet

Morten Pettersen (KKG)

Partileder Miljøpartiet de grønne

Andreas Landmark (KKG)

Parlamentarisk leder Høyre

Andreas Falke (Greveskogen)

Parlamentarisk leder Fremskrittspartiet

 Kristian Mosfjeld Hansen (Vågsbygd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unesco