Logo

Program 2016:

Tirsdag 8. mars

17:00 Åpning – konstituering
17:30 Trontalen
v/statsministeren
17:45 Informasjonsmøte for
partiledere/
parlamentariske ledere
18:00 Partigruppemøter -
konstituering -
forberedelser til
trontaledebatten 
19:30 Middag
20:30 Partigruppemøtene
fortsetter
21:00 Arbeidsordningskomiteen  møter
22:30 Skolen stenges for dagen

Onsdag 9. mars

09:00 Partigruppemøter
09:30 Trontaledebatt
11:30 Informasjonsmøte for
Komitéledere
11:45 Møter i fagkomiteene –
konstituering og
komitéarbeid
13:00 Lunsj
14:00 Partigruppemøter – ta
stilling til
stortingsproposisjonene
16:00 Spørretime
17:00 Komitéarbeid
18:00 Middag
19:00 Partigruppearbeid
20:00 Partilederdebatt på TV
21:00 Komitéarbeid
21:45 Arbeidsordningskomitéen møter
22:30 Skolen stenges for dagen

Torsdag 10. mars

09:00 Partigruppemøter
10:00 Plenumsdebatt /
voteringer
12:00 Lunsj
12:45 Plenumsdebatt /
voteringer
13:30 miniStortinget oppløses

 

Påmelding

Arrangementet er i utgangspunktet et tilbud til Vg3-elever som tar faget politikk og menneskerettigheter, men både Vg2- og Vg1-elever er hjertelig velkomne til å melde seg på.

 

Påmelding skjer gjennom faglærer, evt. fagansvarlig eller avdelingsleder på den enkelte skole. Skoler som ikke har deltatt tidligere kan henvende seg til prosjektleder for å få invitasjon. Enkeltelever som ønsker å være med på miniStortinget, må ha avklart med sin egen skole at de får fri til å delta på arrangementet.

 

Skoler som tidligere har deltatt på miniStortinget, vil i januar få tilsendt invitasjon og påmeldingslister der elevene kan ønske seg parti og komité. På invitasjonen vil det stå når påmeldingsfristen går ut.


Du kan melde deg på til miniStortinget ved å kontakte prosjektansvarlig Ingrid Næser på e-post inna1@vaf.no
eller på tlf 38 00 08 00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unesco