Logo

Program 2016:

Tirsdag 8. mars

17:00 Åpning – konstituering
17:30 Trontalen
v/statsministeren
17:45 Informasjonsmøte for
partiledere/
parlamentariske ledere
18:00 Partigruppemøter -
konstituering -
forberedelser til
trontaledebatten 
19:30 Middag
20:30 Partigruppemøtene
fortsetter
21:00 Arbeidsordningskomiteen  møter
22:30 Skolen stenges for dagen

Onsdag 9. mars

09:00 Partigruppemøter
09:30 Trontaledebatt
11:30 Informasjonsmøte for
Komitéledere
11:45 Møter i fagkomiteene –
konstituering og
komitéarbeid
13:00 Lunsj
14:00 Partigruppemøter – ta
stilling til
stortingsproposisjonene
16:00 Spørretime
17:00 Komitéarbeid
18:00 Middag
19:00 Partigruppearbeid
20:00 Partilederdebatt på TV
21:00 Komitéarbeid
21:45 Arbeidsordningskomitéen møter
22:30 Skolen stenges for dagen

Torsdag 10. mars

09:00 Partigruppemøter
10:00 Plenumsdebatt /
voteringer
12:00 Lunsj
12:45 Plenumsdebatt /
voteringer
13:30 miniStortinget oppløses

 

Komitéledere

Komitéledernes oppgave er å lede komitémøtene. Alle komiteer har tre eller flere stortingsproposisjoner og/eller representantforslag som skal behandles på møtene. Komitélederen må skaffe seg en oversikt i sin komité over hvilke partier som støtter, eventuelt går i mot, forslagene dere har til behandling. Av og til kan partiene forhandle seg fram til en endring av teksten i de sakene dere har til behandling. Dette gjøres som oftest for å skaffe flertall for en sak.

Komitélederens oppgave er å skrive hvordan komiteens medlemmer stiller seg til de sakene dere har til behandling. Dette kalles å avgi innstilling. Dersom komiteen er delt, vil det være i et flertall og i ett (eller flere) mindretall. (Legg merke til at flertall her betyr halvparten av ministortingsrepresentantene, ikke halvparten av komitémedlemmene).

Mindretallsforslag skal skrives først i innstillingen. Så følger flertallsforslaget. Det må fremkomme hvilke partier som står bak forslagene. Innstillingene må være ferdige og må medbringes når komitélederne møtes i Arbeidsordningskomiteen torsdag kveld.

 

Arbeids- og sosialkomiteen

Ingrid Holm (Dahlske)

Ap

Energi- og miljøkomiteen

Johannes Skjeie (KKG)

FrP

Familie- og kulturkomiteen

Martine Havnes (Vågsbygd)

Krf

Finanskomiteen

Magnus Selvik (KKG)

H

Helse- og omsorgskomiteen

Pernille Thorvaldsen (Greveskogen)

SV

Justiskomiteen

Jens Moen (Vågsbygd)

Ap

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

 Jon Romuld Håversen (KKG)

Krf

Kommunal- og forvaltningskomiteen

 Bjørnar Aabel (Vennesla)

Ap

Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Kjartan Sandtveit (KKG)

H

Næringskomiteen

Ferdinand S. Vium (Vågsbygd)

FrP

Transport- og kommunikasjonskomiteen

Guro Emilie Hem (Greveskogen) Ap

Utenriks- og forsvarskomiteen

Mikkel Myrmel Bakke (Greveskogen)

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unesco