Logo
jgjkl

Program 2016:

Tirsdag 8. mars

17:00 Åpning – konstituering
17:30 Trontalen
v/statsministeren
17:45 Informasjonsmøte for
partiledere/
parlamentariske ledere
18:00 Partigruppemøter -
konstituering -
forberedelser til
trontaledebatten 
19:30 Middag
20:30 Partigruppemøtene
fortsetter
21:00 Arbeidsordningskomiteen  møter
22:30 Skolen stenges for dagen

Onsdag 9. mars

09:00 Partigruppemøter
09:30 Trontaledebatt
11:30 Informasjonsmøte for
Komitéledere
11:45 Møter i fagkomiteene –
konstituering og
komitéarbeid
13:00 Lunsj
14:00 Partigruppemøter – ta
stilling til
stortingsproposisjonene
16:00 Spørretime
17:00 Komitéarbeid
18:00 Middag
19:00 Partigruppearbeid
20:00 Partilederdebatt på TV
21:00 Komitéarbeid
21:45 Arbeidsordningskomitéen møter
22:30 Skolen stenges for dagen

Torsdag 10. mars

09:00 Partigruppemøter
10:00 Plenumsdebatt /
voteringer
12:00 Lunsj
12:45 Plenumsdebatt /
voteringer
13:30 miniStortinget oppløses

 

Saker fordelt på komiteene

Kirke-, utdanning- og forskningskomiteen:

Prop. nr. 10 Om avvikling av skolens høstferie

Prop. nr. 16 Om avvikling av sidemål som eget fag i grunnskole og videregående skole

Prop. nr. 18 Om innføring av fraværsgrense for elever i videregående skoler

Prop. nr. 21 Om at mobbere skal bytte skole - ikke mobbeofferet

Prop. nr. 38 Om å åpne for kjønnsdelt svømmeundervisning i grunnskolen

 

<< Tilbake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unesco