Logo

Program 2016:

Tirsdag 8. mars

17:00 Åpning – konstituering
17:30 Trontalen
v/statsministeren
17:45 Informasjonsmøte for
partiledere/
parlamentariske ledere
18:00 Partigruppemøter -
konstituering -
forberedelser til
trontaledebatten 
19:30 Middag
20:30 Partigruppemøtene
fortsetter
21:00 Arbeidsordningskomiteen  møter
22:30 Skolen stenges for dagen

Onsdag 9. mars

09:00 Partigruppemøter
09:30 Trontaledebatt
11:30 Informasjonsmøte for
Komitéledere
11:45 Møter i fagkomiteene –
konstituering og
komitéarbeid
13:00 Lunsj
14:00 Partigruppemøter – ta
stilling til
stortingsproposisjonene
16:00 Spørretime
17:00 Komitéarbeid
18:00 Middag
19:00 Partigruppearbeid
20:00 Partilederdebatt på TV
21:00 Komitéarbeid
21:45 Arbeidsordningskomitéen møter
22:30 Skolen stenges for dagen

Torsdag 10. mars

09:00 Partigruppemøter
10:00 Plenumsdebatt /
voteringer
12:00 Lunsj
12:45 Plenumsdebatt /
voteringer
13:30 miniStortinget oppløses

 

Hvordan forberede seg?

Når påmeldingene til miniStortinget er registrert, legges det ut en oversikt over alle ministortingsrepresentantene.  Denne finner du om du klikker på ”Roller” og deretter ”Representantene” til venstre på denne sida.  Dersom du er påmeldt, skal du finne ditt eget navn her.  Ikke alle ønsker om parti/komité kan etterkommes, og det kan hende du er plassert i et annet parti eller komité enn det du opprinnelig ønsket deg.

 
Når du har funnet ut hvilket parti og hvilken komité du tilhører, bør du sette deg litt inn i ”ditt” partis politikk.  Partiprogram, saker m.m. finner du på partiets hjemmeside.  Du kan også ta kontakt med personer i partiet – de er veldig begeistret når politikkinteressert ungdom kontakter dem.  Partiets ekte stortingsrepresentanter kan også kontaktes.  E-post-adresser til disse ligger på www.stortinget.no


Du er plassert i en komité, og denne komiteen har noen saker den skal behandle i løpet av miniStortingets sesjon.  Disse sakene (stortingsmeldinger og evt. representantforslag) finner du om du klikker på ”Politiske dokumenter” til venstre på denne sida.  Da klikker du deg videre på ”Saker fordelt på komiteene”, og finner din komité.  Her ligger de sakene som du skal arbeide med.  Disse må du lese grundig, og du bør ha en oppfatning om hva ”ditt” parti antakelig ville ment om denne saken.  Dette bør du ha gjort før selve arrangementet begynner.


Det kan også være lurt å kontakte andre ministortingsrepresentanter i ditt parti og/eller din komité på forhånd.  De fleste deltakerne bruker It’s Learning og har e-postadresser i dette systemet.


Du kan sende inn spørsmål til spørretimen før arrangementet starter.  Disse sendes til linna1@vaf.no   Siste frist er dagen før MiniStortinget åpner.  Vi vil sterkt oppfordre deg som ministortingsrepresentant til å sende inn spørsmål og være en aktiv representant.  På lenka ”Om rollespillet” til venstre på denne sida finner du mer informasjon om spørretimen og om rollespillet ellers.

Alt du trenger å vite om rollespillet finner du her i representanthåndboken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unesco