Logo
jgjkl

Program 2016:

Tirsdag 8. mars

17:00 Åpning – konstituering
17:30 Trontalen
v/statsministeren
17:45 Informasjonsmøte for
partiledere/
parlamentariske ledere
18:00 Partigruppemøter -
konstituering -
forberedelser til
trontaledebatten 
19:30 Middag
20:30 Partigruppemøtene
fortsetter
21:00 Arbeidsordningskomiteen  møter
22:30 Skolen stenges for dagen

Onsdag 9. mars

09:00 Partigruppemøter
09:30 Trontaledebatt
11:30 Informasjonsmøte for
Komitéledere
11:45 Møter i fagkomiteene –
konstituering og
komitéarbeid
13:00 Lunsj
14:00 Partigruppemøter – ta
stilling til
stortingsproposisjonene
16:00 Spørretime
17:00 Komitéarbeid
18:00 Middag
19:00 Partigruppearbeid
20:00 Partilederdebatt på TV
21:00 Komitéarbeid
21:45 Arbeidsordningskomitéen møter
22:30 Skolen stenges for dagen

Torsdag 10. mars

09:00 Partigruppemøter
10:00 Plenumsdebatt /
voteringer
12:00 Lunsj
12:45 Plenumsdebatt /
voteringer
13:30 miniStortinget oppløses

 

Historikk

miniStortinget ble arrangert på Vågsbygd videregående skole i Kristiansand første gang i mars 2006, og har siden blitt et årlig arrangement ved skolen. miniStortinget har fra første stund vært en formidabel suksess, og deltakernes tilbakemeldinger er entydige: miniStortinget er lærerikt, interessant, spennende og gir stor innsikt i stortingets organisering og arbeidsmåter og i forholdet mellom storting og regjering.

Ideen til miniStortinget kommer fra Strand videregående skole på Tau i Rogaland, og ble utviklet av faglærerne Magnar Hapnes og Bjørn Olsen. Strand vgs arrangerte ministorting i perioden 1993-2008.

Vågsbygds miniStorting er nærmest en tro kopi av opplegget ved Strand vgs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unesco