Logo
bilde ex

Program 2016:

Tirsdag 8. mars

17:00 Åpning – konstituering
17:30 Trontalen
v/statsministeren
17:45 Informasjonsmøte for
partiledere/
parlamentariske ledere
18:00 Partigruppemøter -
konstituering -
forberedelser til
trontaledebatten 
19:30 Middag
20:30 Partigruppemøtene
fortsetter
21:00 Arbeidsordningskomiteen  møter
22:30 Skolen stenges for dagen

Onsdag 9. mars

09:00 Partigruppemøter
09:30 Trontaledebatt
11:30 Informasjonsmøte for
Komitéledere
11:45 Møter i fagkomiteene –
konstituering og
komitéarbeid
13:00 Lunsj
14:00 Partigruppemøter – ta
stilling til
stortingsproposisjonene
16:00 Spørretime
17:00 Komitéarbeid
18:00 Middag
19:00 Partigruppearbeid
20:00 Partilederdebatt på TV
21:00 Komitéarbeid
21:45 Arbeidsordningskomitéen møter
22:30 Skolen stenges for dagen

Torsdag 10. mars

09:00 Partigruppemøter
10:00 Plenumsdebatt /
voteringer
12:00 Lunsj
12:45 Plenumsdebatt /
voteringer
13:30 miniStortinget oppløses

 

 

Velkommen til miniStortingets hjemmeside

 

8.-10. mars 2016 arrangeres miniStortinget for elevte gang på Vågsbygd videregående skole i Kristiansand. 

Programmet finner du til høyre på denne sida. Til venstre finner du beskrivelse av de ulike rollene, samt de politiske dokumentene som skal til behandling i stortingskomiteene. Disse dokumentene (stortingsproposisjoner og representantforslag) vil bli publiserte fortløpende etter som de blir ferdigbehandlet i statsråd (fra januar 2016). Oversikt over ministortingsrepresentanter, regjering og presidentskap legges også ut på denne sida så fort disse rollene fylles.

miniStortinget er et tredagers politisk rollespill for elever i videregående skole der elevene lærer om forholdet mellom lovgivende og utøvende statsmakt og om Stortingets oppgaver og arbeidsmåter. Elevene skal gjennom tre hektiske dager være med på trontale, trontaledebatt, spørretime, partigruppemøter, komitémøter, partilederdebatt på TV, plenumsdebatter og voteringer.

De ti foregående miniStorting har vært en ubetinget suksess, og har vakt oppsikt både regionalt og nasjonalt. miniStortinget har fått toppscore på deltakerevalueringen hvert år.

Invitasjon til å delta sendes i januar ut til alle videregående skoler på Agder som tilbyr faget Politikk og menneskerettigheter, men også skoler fra andre fylker kan delta.

Spørsmål om miniStortinget kan rettes til prosjektleder Ingrid Næser, Vågsbygd vgs via e-post: inna1@vaf.no eller telefon 38 00 08 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unesco